Privacyvoorwaarden

Privacyvoorwaarden

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Doeleinden persoonsgegevens
Wij vragen u op onze internetsite in de volgende gevallen naar uw persoonsgegevens:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovenstaande doeleinden. Wij stellen in geen enkel geval uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Wij zijn soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting houden en aan de eisen zoals deze in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Geen gebruik van gegevens door derden
Arriva stelt in geen geval je gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen je gegevens niet worden verkocht. Arriva is soms, bij wet verplicht, om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting houden en aan de eisen zoals deze in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Jouw rechten
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die Arriva van je verwerkt. Je kunt Arriva schriftelijk verzoeken om een schriftelijk overzicht te verstrekken van je persoonsgegevens die Arriva verwerkt. Indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kun je Arriva verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kun je dit per e-mail via klantenservice@arriva.nl doen. Schriftelijk is ook mogelijk, stuur je verzoek dan naar:

Arriva Nederland
Afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 1004
8440 VB  Heerenveen

Klikgedrag
Arriva kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Arriva haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Cookies
Gegevens over klikgedrag kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op je harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en makkelijker.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring regelmatig te lezen.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice: 0900 – 202 202 2 (€ 0,10 per minuut) of met telefoonnummer 050- 526 02 68.

Wijzigingen voorbehouden
Arriva behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen. De wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.